MAKE A WISH : เยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันน่าทึ่ง
 
    “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” คืออะไร? มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความเชื่อและความศรัทธาในอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้จะยังไม่รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคืออะไร แต่ทุกคนเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีอำนาจสามารถให้คุณและให้โทษให้เป็นและให้ตายแก่มนุษย์ทุกคนได้ นั่นเป็นต้นกำเนิดของเทพเจ้าต่างๆ ในตำนานทั้งกริก อินเดีย หรือโรมันที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาตามความเชื่อของบรรพบุรุษ หรือเทพในนิยายปรัมปราที่เล่าขานสืบต่อกันมาถึงความมหัศจรรย์ในอิทธิฤทธิ์อภินิหารย์ต่างๆ ที่มนุษย์ได้กราบไหว้บูชา กระนั้นมนุษย์และเทพเจ้าสมมติเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะมีพลังอำนาจยิ่งใหญ่ได้หากปราศจากความเชื่อและแรงศรัทธาอันแรงกล้าของมนุษย์ HI! ฉบับครบรอบ 11 ปีจะพาคุณไปพบกับ 11 สถานที่ต่างๆ ที่มีชื่อเสียงในด้านต่างๆ รอบโลกที่มนุษย์เดินทางไปเยี่ยมเยือนด้วยใจเปี่ยมในศรัทธา แต่อย่าลืมว่านอกเหนือจากความเชื่อแล้ว ความสำเร็จต่างๆ นั้นยังต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียร ไม่ย่อท้อจึงจะทำให้คำอธิษฐานของผู้ขอเป็นจริงได้
 
 
 
 
Bodh Gaya, India
หนึ่งในสิ่งศักสิทธิ์อันเป็นพุทธสถานสำคัญในของโลกและมีความสำคัญที่สุด 1 ใน 4 แห่งของชาวพุทธคือ “พุทธคยา” เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธสังเวชนียสถานที่มีความสำคัญที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก ปัจจุบันบริเวณพุทธศาสนสถานอันเป็นที่ตั้งของสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดมหาโพธิ อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการร่วมพุทธและฮินดู
 
สถานที่อันน่าทึ่งแห่งนี้ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำเนรัญชรา ไกลจากฝั่งแม่น้ำประมาณ 350 เมตร (นับจากพระแท่นวัชรอาสน์) พุทธคยามีสัญลักษณ์ที่สำคัญคือองค์เจดีย์สี่เหลี่ยมที่สูงใหญ่ โดยสูงถึง 51 เมตร ฐานวัดโดยรอบได้ 121.29 เมตร ล้อมรอบด้วยโบราณวัตถุ โบราณสถานสำคัญ เช่น ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระแท่นวัชรอาสน์ ที่ประทับตรัสรู้ และอนิมิสสเจดีย์ เป็นต้น ซึ่งนอกจากพุทธสถานโบราณแล้ว บริเวณโดยรอบพุทธคยายังเป็นที่ตั้งของวัดพุทธนานาชาติ รวมทั้งวัดไทยคือ วัดไทยพุทธคยา
และสำหรับชาวพุทธแล้ว พุทธคยานับเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สำคัญที่สุดของนักแสวงบุญชาวพุทธทั่วโลกที่ต้องการมาสักการะสังเวชนียสถานสำคัญ 1 ใน 4 แห่งของพระพุทธศาสนา เพราะถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเวลากว่าสองพันห้าร้อยปีที่สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมของจุดหมายแสวงบุญของชาวพุทธผู้มีศรัทธาทั่วโลกที่เหล่าพุทธศาสนิกชนต้องไปกราบไหว้เยี่ยมเยียน
 
และในปี พ.ศ. 2545 วัดมหาโพธิ (พุทธคยา) สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ขององค์การยูเนสโก
Where: อำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
 
 
บริษัท ภัทร เอเชีย พับลิชชิ่ง จำกัด
402/4-7 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ศรีวรา แขวง/เขต วังทองหลาง กทม. 10310
โทร. 66-2148-1005-9 โทรสาร. 66-2148-1010
 
 
ติดต่อ
ติดต่อสอบถาม | ติดต่อโฆษณา | สมัครสมาชิกนิตยสาร | ร่วมงานกับเรา
 
Copyright © 2019 www.hi-magazine.com All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป